กาว

กาว
SUPER GLUE

หมวดสินค้า : PRAS > กาว PRAS 495
หน่วย รหัสสินค้า รายการขนาดบรรจุวัสดุยึดติดชนิดสีความหนืดความเร็วในการยึดติดแรงยึด
        (Packing Specification)(Main Sticking Material)Type(Color)Viscosity (CPS)Curing Speed (fixing time/ total curing)Shearing strength (Mpa)
หลอด PRAS 495 กาว Pras 495 (กล่องละ 10 หลอด)20g/ ขวดโลหะ, พลาสติก, ยางEthyl Cyanoacrylateโปร่งใส (Transparent)30/50? 20s/24h? 16  • Our Gallery