PHF Female Banjo

PHF Female Banjo
PHF Female Banjo

หมวดสินค้า : SHPI > ONE TOUCH FITTINGS
หน่วย รหัสสินค้า O.D.T1T2LEA1A2H (HEX)
       
กล่อง PHF 04 - 01 4PT 1/8PT 1/82829.57.56.514
กล่อง PHF 04 - 02 4PT 1/4PT 1/433339.58.517
กล่อง PHF 04 - M5 4M5xP0.8M5xP0.82025458
กล่อง PHF 04 - M6 4M6xP1.0M6xP1.020.825458
กล่อง PHF 06 - 01 6PT 1/8PT 1/828307.56.514
กล่อง PHF 06 - 02 6PT 1/4PT 1/433349.58.517
กล่อง PHF 06 - 03 6PT 3/8PT 3/8403810.59.521
กล่อง PHF 06 - 04 6PT 1/2PT 1/246.6461411.524
กล่อง PHF 06 - M5 6M5xP0.8M5xP0.82026.5458
กล่อง PHF 06 - M6 6M6xP1.0M6xP1.020.826.5458
กล่อง PHF 08 - 01 8PT 1/8PT 1/82832.57.56.514
กล่อง PHF 08 - 02 8PT 1/4PT 1/43337.59.58.517
กล่อง PHF 08 - 03 8PT 3/8PT 3/838.94010.59.521
กล่อง PHF 08 - 04 8PT 1/2PT 1/246.6461411.524
กล่อง PHF 10 - 01 10PT 1/8PT 1/828377.56.514
กล่อง PHF 10 - 02 10PT 1/4PT 1/433419.58.517
กล่อง PHF 10 - 03 10PT 3/8PT 3/838.943.510.59.521
กล่อง PHF 10 - 04 10PT 1/2PT 1/246.649.51411.524
กล่อง PHF 12 - 02 12PT 1/4PT 1/43342.59.58.517
กล่อง PHF 12 - 03 12PT 3/8PT 3/838.94610.59.521
กล่อง PHF 12 - 04 12PT 1/2PT 1/246.6501411.524Relate Products

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • Our Gallery