FAQs

วิธีการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

 1. สั่งซื้อสินค้าโดยส่งใบ PO.มาทาง fax 
  02-?224-?9356 หรือ 02-223-6157 หรือ e-mail: info@prasertsombat.com 

 2. ชำระค่าสินค้า โดย
  - ชำระเป็นเงินสด/ จ่ายเช็ค โดยขีดคร่อมในนาม บจก.ประเสริฐสมบัติและบุตร และใส่วันที่ตามที่ตกลงกัน เท่านั้น 
  - โอนเงินเข้าบัญชี โอนเงินเข้าในนาม บจก.ประเสริฐสมบัติและบุตร

  ธนาคาร กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน สาขาวรจักร เลขที่ 121-3-10094-2
  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาสวนมะลิ เลขที่ 615-2-02498-1
  ธนาคาร UOB บัญชีกระแสรายวัน สาขาสาทร เลขที่  747-3-08337-3

  โดยลูกค้าเป็นผู้ชําระค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน                                                                                                       ** กรุณาจ่ายเช็คหรือโอนเข้าบัญชีในนาม บจก.ประเสริฐสมบัติและบุตร เท่านั้น บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น กรณีที่ท่านจ่ายเช็คหรือโอนเงินเข้าบัญชีในนามบุคคล 

 3. เมื่อโอนเรียบร้อย กรุณา FAX ใบโอนมาที่ 02-224-9356 หรือ 02-223-6157 หรือ e- mail : info@prasertsombat.com 

 4.  ทางบริษัทจัดส่งสินค้าให้หลังจากได้รับเงินโอนวิธีการชำระเงิน

 • ชำระเงินได้โดยวิธีใดบ้าง
  การชำระเงินสามารถทำได้ตามช่องทางดังนี้ ชำระเป็น เงินสด, โอนเงินเข้าบัญชี, จ่ายเช็ค (ในกรณีที่ตกลงรับเช็คเท่านั้น) 

 • ฉันจะชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตได้หรือไม่
  ยังไม่สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ 

วิธีการจัดส่งสินค้า

 • ระยะทางใกล้ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) จะจัดส่งสินค้าฟรีภายใน 1 วันทำการ
  หากท่านสั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าภายในเวลา 13.00 น. ท่านจะได้รับสินค้าได้วันเดียวกัน หากชำระค่าสินค้าหลังเวลา 13.00 น. ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าให้ในวันทำการถัดไป 

 • ระยะทางไกล (ต่างจังหวัด) บริษัทจะจัดการส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่งที่กำหนดโดยผู้ซื้อ
  หากท่านสั่งซื้อสินค้าและชำระค่าสินค้าภายในเวลา 17.00 น. บริษัทฯมีบริการจัดส่งสินค้าถึงบริษัทขนส่งที่กำหนดโดยผู้ซื้อฟรีภายในวันเดียวกัน หากชำระค่าสินค้าหลังเวลา 17.00 น. ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าไปยังบริษัทขนส่งในวันทำการถัดไป ซึ่งบริษัทขนส่งที่กำหนดโดยผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อภายใน 2-3 วัน แล้วแต่ระยะทาง
  ** ผู้ซื้อ รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดจากการขนส่งจากบริษัทขนส่งไปยังโรงงานของผู้ซื้อ 

 • ในกรณีลูกค้าใหม่ ซื้อ-ขายกันเป็นครั้งแรก โดยทั่วไปจะต้องชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด หากจะขอเป็นเครดิต จะต้องทำอย่างไร และสามารถเปิดเครดิตเลยได้หรือไม่
  นโยบายของทางบริษัทสำหรับลูกค้าใหม่ เทอมการชำระเงินจะต้องเป็นเงินสดเท่านั้น หากมีการซื้อขายกันอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะพิจารณาการชำระเงินเป็นเครดิตให้ในภายหลัง โดยผู้ซื้อจะต้องส่งหนังสือรับรองบริษัทและ ภพ.20      เพื่อให้ทาง บริษัทฯ พิจารณาในการเปลี่ยนแปลงเทอมการชำระเงิน

การคืนสินค้า

 • เปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ไหม?
  หากทางลูกค้าต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า สามารถส่งเปลี่ยนหรือคืนได้ โดยสินค้าที่เปลี่ยนหรือคืนจะต้องไม่ถูกใช้งาน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ถูกแกะป้ายสินค้า และไม่เกิดตำหนิใดๆจากการใช้งาน สินค้าที่ส่งคืนได้ จะต้องเป็นสินค้าเต็มม้วนเท่านั้น

  ลูกค้าจะต้องแจ้งคืนสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากลูกค้าได้รับหรือซื้อสินค้า
  และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสาเหตุในการรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าตามความเหมาะสม

  ??การส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนต้องทำภายใน 2 วันหลังจากได้รับสินค้า หากเกินระยะเวลาที่กำหนด เราขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเปลี่ยนหรือคืนสินค้า?  หมายเหตุ : สินค้าโปรโมชั่นพิเศษ/ สินค้าลดราคา/ สินค้าตัดเศษ ไม่สามารถทำการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ 

 • การส่งคืนสินค้าจะต้องทำภายในกี่วัน??
  ลูกค้าต้องส่งสินค้าเพื่อเปลี่ยนหรือคืนภายใน 2 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

เกี่ยวกับสินค้า

ท่อชนิดต่างๆ ความยาวเต็มม้วน เช่น 50 เมตร, 100 เมตร หากไม่ต้องการซื้อเต็มม้วน มีความต้องการใช้แค่ไม่กี่เมตร สามารถสั่งซื้อแบบตัดเศษได้หรือไม่

เรามีบริการตัดตามความยาวที่ท่านต้องการ ความยาว ตั้งแต่ 1 เมตรขึ้นไป โดยจะต้องส่ง PO. เพื่อเป็นหลักฐานในการสั่งสินค้าทุกครั้ง

** กรณีตัดเศษ ทางร้านตัดเป็นจำนวนเต็มเมตรเท่านั้น เช่น 1 เมตร, 2 เมตร, 3 เมตร, ... เป็นต้น

ขอตัวอย่างสินค้าได้หรือไม่

หากลูกค้ามีความสนใจในสินค้าของบริษัทฯ ต้องการที่จะดูตัวอย่างสินค้าเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของงาน บริษัทฯยินดีจะจัดส่งตัวอย่างไปให้ท่าน หากเป็นสินค้าที่มีจำนวนตัวอย่างอยู่ไม่มาก เนื่องจากราคาค่อนข้างสูง ท่านสามารถยืมสินค้าดังกล่าวไปดูได้ โดยบริษัทฯจะทำใบยืมสินค้าให้ท่าน

อยากขอดูสินค้า และ แคตตาลอกสินค้า

ท่านสามารถดูสินค้าได้ทาง website หรือขอให้ถ่ายภาพสินค้าส่งให้ หรือสามารถดูสินค้าได้ที่โชว์รูมของบริษัท ซึ่งมีตัวอย่างสินค้าจัดแสดงให้ชมทุกประเภท หรือหากต้องการแคตตาล็อกสินค้าสามารถโทรเข้ามา หรือส่งอีเมล์มาที่บริษัทเพื่อทำการส่งตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งมาได้

มีกำหนดขั้นต่ำในการสั่งสินค้าหรือไม่

ทางบริษัทไม่มีกำหนดจำนวนหรือยอดเงินขั้นต่ำในการสั่งซื้อสินค้า ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทั้งยกม้วนหรือตัดเศษ (ยกกล่องหรือปลีก)

** กรณีตัดเศษ ทางร้านตัดเป็นจำนวนเต็มเมตรเท่านั้น เช่น 1 เมตร, 2 เมตร, 3 เมตร, ... เป็นต้น


มีส่วนลดไหม

ทางบริษัทมีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้า ทั้งที่ชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดและเครดิต โดยส่วนลดจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและจำนวนของสินค้าที่ซื้อ รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษที่ทางร้านจัดขึ้นในแต่ละช่วง   ทั้งนี้สามารถตรวจสอบส่วนลดได้จากพนักขายของ บริษัทฯผ่านทางอีเมลล์หรือโทรศัพท์

กรณีสินค้าที่ซื้อไปใช้งานมีปัญหา จะต้องทำอย่างไร

โดยทั่วไป สินค้าทุกตัวของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งออกจากโรงงาน และก่อนส่งให้ลูกค้าทุกท่าน หากท่านพบสินค้ามีปัญหา กรุณาแจ้งกลับยังพนักงานขายของบริษัท หากตรวจสอบแล้วสินค้ามีปัญหาจากการผลิต บริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้แก่ท่าน และนำสินค้าส่งตรวจสอบที่โรงงาน เพื่อแก้ไขและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หากปัญหาเกิดจากการใช้งานของท่าน บริษัทจะแนะนำวิธีใช้ที่ถูกต้อง หรือแนะนำสินค้าใกล้เคียงที่มีคุณสมบัติตรงกับงานของท่าน

 • Our Gallery