เซ็ทหัวฉีด16 ชิ้น 1/4" (41490)

เซ็ทหัวฉีด16 ชิ้น 1/4" (41490)
1/4" NOZZLE-RAMA PACK

หมวดสินค้า : Locline > Modular Hose -1/4 inch

(NOZZLE 16 ชิ้น ประกอบด้วย)
(16) Includes 1 nozzle from each of these packages: 41402, 41403, 41404, 41407, 41470, 41471, 41472, 41473, 41481, 41482, 41483, 41484, 41485, 41486, 41488, 41489




หน่วย รหัสสินค้า
       
ชิ้น TL 41490 -



Relate Products

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • Our Gallery