สายพานอุราเทนสีส้มกลมตัน (Japan)

สายพานอุราเทนสีส้มกลมตัน (Japan)
Urethane Round Belt

หมวดสินค้า : Engineering Plastics > Engineering Plastics

อุณหภูมิ 200?c / 1 ชม.
หน่วย รหัสสินค้า ขนาดความยาว/ม้วน
        เมตร
เมตร PB 002R 2 mm.200
เมตร PB 003R 3 mm.200
เมตร PB 004R 4 mm.100
เมตร PB 005R 5 mm.100
เมตร PB 006R 6 mm.100
เมตร PB 007R 7 mm.100
เมตร PB 008R 8 mm.100
เมตร PB 009R 9 mm.100
เมตร PB 010R 10 mm.100
เมตร PB 012R 12 mm.100Relate Products

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • Our Gallery