PC Male Straight

PC Male Straight
PC Male Straight

หมวดสินค้า : SHPI > ONE TOUCH FITTINGS
หน่วย รหัสสินค้า O.D.T (Thread)LAH1 (HEX)H2 (HEX)จำนวนต่อกล่อง
        ชิ้น
กล่อง PC 04-01 4PT 1/820.58103100
กล่อง PC 04-02 4PT 1/41910143100
กล่อง PC 04-03 4PT 1/82011173100
กล่อง PC 04-04 4PT 1/224.51421350
กล่อง PC 04-M5 4M5xP0.8203.5102100
กล่อง PC 04-M6 4M6xP1.0204102100
กล่อง PC 06-01 6PT 1/821.38124100
กล่อง PC 06-02 6PT 1/42310144100
กล่อง PC 06-03 6PT 3/82111174100
กล่อง PC 06-04 6PT 1/2251421450
กล่อง PC 06-M5 6M5xP0.8213.5122100
กล่อง PC 06-M6 6M6xP1.0214122100
กล่อง PC 08-01 8PT 1/8268145100
กล่อง PC 08-02 8PT 1/42510145100
กล่อง PC 08-03 8PT 3/82211175100
กล่อง PC 08-04 8PT 1/2261421550
กล่อง PC 10-01 10PT 1/8308175100
กล่อง PC 10-02 10PT 1/431.510176100
กล่อง PC 10-03 10PT 3/8291117850
กล่อง PC 10-04 10PT 1/2271421850
กล่อง PC 12-01 17PT 1/831.5821550
กล่อง PC 12-02 12PT 1/432.81021650
กล่อง PC 12-03 12PT 3/830.61121850
กล่อง PC 12-04 17PT 1/231.61421850
กล่อง PC 14-01 14PT 1/831.5822550
กล่อง PC 14-02 14PT 1/433.51022650
กล่อง PC 14-03 14PT 3/8341122850
กล่อง PC 14-04 14PT 1/232.514221050
กล่อง PC 16-01 16PT 1/833.5824550
กล่อง PC 16-02 16PT 1/435.51024650
กล่อง PC 16-03 16PT 3/836.51124825
กล่อง PC 16-04 16PT 1/236.514241025
กล่อง PC 16-06 16PT 3/433.517241025Relate Products

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • Our Gallery