ล้อยางยูริเทนสีเหลืองเปล่า WORK

ล้อยางยูริเทนสีเหลืองเปล่า WORK
YELLOW POLYURETHANE CASTER WORK

หมวดสินค้า : ลูกล้อ > ล้อ WORK
หน่วย รหัสสินค้า ขนาดรับน้ำหนัก/ลูก
        (นิ้ว)( kg )
ลูก ลป 3ยท W 3150
ลูก ลป 4ยท W 4150
ลูก ลป 5ยท W 5150
ลูก ลป 6ยท W 6150
ลูก ลป 8ยท W 8150Relate Products

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • Our Gallery