ลวดเชื่อม PVC

ลวดเชื่อม PVC
PVC Welding Rod (Gray/Blue)

หมวดสินค้า : Engineering Plastics > อื่นๆ

หมายเหตุ
เส้นเดียว 1 กก. ประมาณ 100 เส้น
เส้นคู่ 1 กก. ประมาณ 50 เส้น
เส้นสามเหลี่ยม 1 กก. ประมาณ 30 เส้น
หน่วย รหัสสินค้า รายการ
       
กิโลกรัม 10สช/ท1 ลวดเชื่อม PVC ขนาดเทาเดี่ยว
กิโลกรัม 10สช/ท2 ลวดเชื่อม PVC ขนาดเทาคู่
กิโลกรัม 10สช/ท3 ลวดเชื่อม PVC ขนาดเทาสามเหลี่ยม
กิโลกรัม 10สช/ฟ1 ลวดเชื่อม PVC ขนาดฟ้าเดี่ยว
กิโลกรัม 10สช/ฟ2 ลวดเชื่อม PVC ขนาดฟ้าคู่
กิโลกรัม 10สช/ฟ3 ลวดเชื่อม PVC ขนาดฟ้าสามเหลี่ยมRelate Products

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • Our Gallery