หัวฉีด SWIVEL 40 1/4" (41481)

หัวฉีด SWIVEL 40 1/4" (41481)
1/4" SWIVEL NOZZLE 40

หมวดสินค้า : Locline > Modular Hose -1/4 inch

0.040" Hole diameter (ความสูงของช่อง 0.04")
หน่วย รหัสสินค้า
       
ชิ้น TL 41481 -Relate Products

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • Our Gallery