หัวฉีด SWIVEL 60 1/4" (41482)

หัวฉีด SWIVEL 60 1/4" (41482)
1/4" SWIVEL NOZZLE 60

หมวดสินค้า : Locline > Modular Hose -1/4 inch

0.060" Hole diameter (เส้นผ่านศูนย์กลางรู 0.06")
หน่วย รหัสสินค้า
       
ชิ้น TL 41482 -Relate Products

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • Our Gallery