ยูริเทนเส้น กลวง

ยูริเทนเส้น กลวง
Urethane Pipe

หมวดสินค้า : Engineering Plastics > Engineering Plastics

อุณหภูมิ 120?c




หน่วย รหัสสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลางวงในเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก
        (ID.) (mm.)(OD.) x ยาว (m.)
ท่อน PU 2032 820 x 30
ท่อน PU 2052 820 x 50
ท่อน PU 2532 1125 x 30
ท่อน PU 2552 1125 x 50
ท่อน PU 3032 1330 x 30
ท่อน PU 3052 1330 x 50
ท่อน PU 3532 1335 x 30
ท่อน PU 3552 1335 x 50
ท่อน PU 4032 1340 x 30
ท่อน PU 4052 1340 x 50
ท่อน PU 4532 1645 x 30
ท่อน PU 4552 1645 x 50
ท่อน PU 5032 1650 x 30
ท่อน PU 5052 1650 x 50
ท่อน PU 6032 2060 x 30
ท่อน PU 6052 2060 x 50
ท่อน PU 7032 2070 x 30
ท่อน PU 7052 2070 x 50
ท่อน PU 8042 2080 x 40
ท่อน PU 9552 2095 x 50
ท่อน PU 10052 20100 x 50



Relate Products

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • Our Gallery