ประเก็นยางกันน้ำมันมีผ้าสีดำ Japan

ประเก็นยางกันน้ำมันมีผ้าสีดำ Japan
Rubber Oil Sheet with Fabric Insertion

หมวดสินค้า : Engineering Plastics > Engineering Plastics

อุณหภูมิ 100?c
หน่วย รหัสสินค้า ขนาด x กว้าง x ยาวน้ำหนักโดยประมาณ
        (KG)
เมตร RNP 01 1 mm. x 1 m. x 10 m.-
เมตร RNP 02 2 mm. x 1 m.x 10 m.37
เมตร RNP 03 3 mm. x 1 m.x 10 m.55
เมตร RNP 04 4 mm. x 1 m.x 10 m.75
เมตร RNP 05 5 mm. x 1 m.x 10 m.90
เมตร RNP 06 6 mm. x 1 m.x 10 m.110
เมตร RNP 08 8mm. x 1 m.x 10 m.143
เมตร RNP 10 10 mm. x 1 m.x 5 m.90
เมตร RNP 12 12 mm. x 1 m.x 5 m.100
เมตร RNP 1.5 1.5 mm. x 1 m.x 10 m.33
เมตร RNP 01*1.20 1 mm. x 1.20 m.x 10 m.-Relate Products

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • Our Gallery