ยูริเทนเส้นกลม ตัน

ยูริเทนเส้นกลม ตัน
Urethane Round Rod

หมวดสินค้า : Engineering Plastics > Engineering Plastics

อุณหภูมิ 120?c
หน่วย รหัสสินค้า เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก
        (OD.) x ยาว (m.)
ท่อน PU 1051 10 x 50
ท่อน PU 1551 15 x 50
ท่อน PU 2031 20 x 30
ท่อน PU 2051 20 x 50
ท่อน PU 2531 25 x 30
ท่อน PU 2551 25 x 50
ท่อน PU 3031 30 x 30
ท่อน PU 3051 30 x 50
ท่อน PU 3531 35 x 30
ท่อน PU 3551 35 x 50
ท่อน PU 4031 40 x 30
ท่อน PU 4051 40 x 50
ท่อน PU 4531 45 x 30
ท่อน PU 4551 45 x 50
ท่อน PU 5031 50 x 30
ท่อน PU 5051 50 x 50
ท่อน PU 6031 60 x 30
ท่อน PU 6051 60 x 50
ท่อน PU 7031 70 x 30
ท่อน PU 7051 70 x 50
ท่อน PU 8041 80 x 40
ท่อน PU 9551 95 x 50
ท่อน PU 10051 100 x 50Relate Products

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

  • Our Gallery